Gramatika srpskoga književnog jezika (pojmovi u vezi sa pravopisom)

Ovo je link ka Gramatici srpskoga književnoga jezika – Stanojčić, Popović.

Pronađite i objasnite sledeće:

– pravopis

– etimološki pravopis

– fonetski (fonološki) pravopis

– norma

– pravopisna pravila

Advertisements

Na ovom linku https://skydrive.live.com/?cid=df1648c229f0640b&id=DF1648C229F0640B%211139 možete pronaći kompletan Pravopis u izdanju Matice srpske, u PDF formatu. Skinite ga i proučite pravila u vezi sa pisanjem velikog slova.