Дијалектизми – Кристина Грачанин

ДИЈАЛЕКТИЗМИ су лексеме које се разликују по својој гласовној структури, морфолошким и творбеним карактеристикама и по значењу, од стандардизованих лексема. Дијалекат је говорни варијетет карактеристичан за одређени простор на ком…

Etimologija – Jelena Kostadinović

-Етимологија је наука (грана лингвистике) о пореклу речи. -Реч етимологија потиче од старогрчких речи етимос [έτυμος], што значи истинит (тачан) и логос [λόγος] , што значи реч. -Користећи разне методе, етимолози покушавају да утврде када…

Синоними и антоними – Вукашин Чолевић

Синоними Претпоставимо да неко жели да, у једној реченици, опише следећу ситуацију : у непосредној околини говорника живи једна женска особа плаве косе и пријатне спољашности, која иначе професионално лечи…